Κρεβάτια ασθενών

Ευχαριστούμε την οικογένεια Θ. Καραθανάση για τα ειδικά κρεβάτια ασθενών που προσέφερε για ηλικιωμένους ασθ...

20 Χρόνια Κότσιρας

Είδαμε την συναυλία του Γιάννη Κότσιρα στο Ηρώδειο! Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 16:18 «Εφάπαξ», «Λέει, λέει, λέει», «Εφτά ...