Το »Σουληνάρι-Κορυφάσιο»

Toν Απρίλη του 2017 υπολογίζεται να είναι έτοιμος ο δρόμος «Σουληνάρι- Κορυφάσιο»! Για τη συγκεκριμένη πράξη έχε...