Τα παλιά λιτρουβιά

Μετά το «λιομάζωμα» (που τελείωνε με το «λίχνισμα» για να φύγουν τα πολλά φύλλα και το «σάκιασμα»), γινόταν η μ...

Το «τελευταίο σημείωμα»

Το «Τελευταίο Σημείωμα» Του Ηλία Καραμπάτσου* “Το τελευταίο σημείωμα” του Παντελή Βούλγαρη σε σενάριο της Ι...