Καρναβάλι στο Χανδρινού 2015

Ο πολιτιστικός σύλλογος διοργανώνει καρναβάλι καιρού επιτρέποντος την καθαρά δευτέρα στην πλατεία του χωρι...