Τα μέλη του πολιτιστικού μας συλλόγου «Ο Μαντάς» με προσωπικά έξοδα και εργασία εξωράισαν τον χώρο της Παλαιάς Βρύσης στα Πλατάνια.

Ευχαριστούμε την οικογένεια Καραπατά για την διάθεση των μηχανημάτων της επιχείρησής τους για τον καθαρισμό των χώρων.

Δίπλα στον πλάτανο τοποθετήθηκαν παγκάκια και λουλούδια. Επισκευάστηκαν επίσης και τα σπασμένα παγκάκια σε Πισωβρύση και κεντρική πλατεία. Ευχαριστούμε τον ξυλουργό Ηλία Καλύβα και τον σιδηρουργό Πέτρο Γκιαούρη για την πολύτιμη βοήθειά τους.

Τέλος βάφτηκαν από τα μέλη μας όλα τα παγκάκια εντός του χώρου των Πλατανίων καθώς και τα σκαλιά της εξέδρας για τις εκδηλώσεις του Χανδριναϊκού τον Αύγουστο.